Spring til indhold

Hvordan visiteres støtten?

Støtten etableres igennem visitering via sagsbehandler, hvor mål og delmål for den pædagogisk indsats bliver tydelig. Sagsbehandler bedes derefter tage kontakt til afdelingsleder Trine Cervin for at aftale påbegyndelse af forløbet.

Det er den enkelte borgers ansvar at være motiveret og klar til at modtage pædagogisk støtte i eget hjem, og være klar til at overholde indgåede aftaler. Dette indebærer at borgeren er klar på at være aktiv ydende og samarbejde om at løse mulige udfordringer.