Spring til indhold

Problemskabende adfærd

Problemskabende adfærd dækker over flere uhensigtsmæssige adfærdsformer hos de borgere vi samarbejder med. På dette kursus vil deltagerne blive undervist i, hvordan man som fagpersonale gennem analyser af borgeres uhensigtsmæssige adfærdsformer kan blive bedre til at tilrettelægge en specialpædagogisk indsats, der skaber grundlag for højere trivsel for borgeren, og dermed reducerer den uhensigtsmæssige adfærd. En adfærd borgeren ikke selv ønsker at praktisere. Kurset tager afsæt i fagpersoners mulighed for at skabe ro og tryghed for mennesker med autisme.

Kurset er rettet mod fagpersoner, der arbejder med mennesker med ASF
Kursets varighed: en dag á 6 timer og en dag á 3 timer.