Spring til indhold

Tilbuddets indhold

For borgere visiteret efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gælder:

 • Overordnet fokus på afklaring af erhvervsrettede kompetencer
 • Periodiske virksomhedsbesøg
 • Mulighed for praktikforløb
 • Udarbejdelse af personligt informationsmateriale til evt. praktiksted:
  • Skånehensyn
  • Styrker og udfordringer
  • Profiterer af
  • Folder om mig
 • Udarbejdelse af pædagogisk stress/sårbarhedsmodel
 • Udarbejdelse af pædagogisk sanseprofil
 • Jobsøgningsaktiviteter
 • Intellektuelle aktiviteter:
  • Kurser
  • IKT
  • Hygiejnebevis
  • Programmering
 • Individuelle samtaler
 • Støtte til at lave CV på Jobnet

Løbende fokus på forståelse af egen diagnose – Autismeforståelse

  • Hjælpemidler
  • Wing´s triade
  • Sanserne
  • Eksekutive funktioner
  • Fakta/fiktion om autisme
  • Cases – egne og andres historier
  • Theory of Mind
  • Ordsprog
  • Normer/forventninger
  • Central coherence
  • Døgnrytme/søvn
  • Autismevenlige aktiviteter og begivenheder (jul, nytår, fødselsdag mv.)