Spring til indhold

Information til sagsbehandlere

Familievejledning er et tilbud til forældre til børn der er under 18 år, og som har en autismediagnose. I løbet af en afgrænset møderække vil højt specialiseret pædagogisk personale give familien en øget forståelse for autismediagnosen, og udruste dem med værktøjer til at foretage ændringer i hjemmet, løse vanskeligheder, m.m. Formålet er at opnå bedre trivsel for hele familien.

Forløbets indhold

Familievejlederen giver verbal rådgivning, vejledning og sparring i forhold til konkrete strategier til at opnå større trivsel i familiens hverdag. Det kan ske med udgangspunkt i allerede kendte udfordringer som belyses af sagsbehandler ved bestilling, eller ud fra udfordringer der bliver afdækket i løbet af vejledningsforløbet. Der vil altid blive taget udgangspunkt i de konkrete oplevelser i den enkelte familie.

Igennem samtalerne får forældrene en grundlæggende viden om autisme. Ud fra den tilegnede viden er der en forventning til at forældrene selv kan eksekvere interventionen ud fra sparring og vejledning.

Et familievejledningsforløb vil typisk berøre emner som:

  • Grundlæggende indsigt i autismediagnosen
  • Stress/sårbarhed
  • Sanseforstyrrelser
  • Struktur i hverdagen – rutiner i hjemmet
  • Søvn
  • Mad, kost og spisesituationer
  • Søskendeproblematikker.

Bevilling og bestilling af forløb

Sagsbehandler bestiller forløbet ved at udfylde og sende nedenstående skema. I skemaet angives, hvor mange timer, vejledningen består af. Vi anbefaler som minimum 10 timer til forældre, der ikke har modtaget familievejledning fra os før. Kortere forløb kan aftales som supplerende opfølgning.

På skemaet beskriver sagsbehandler de problematikker, der rører sig i familien, og som vejledningen tager udgangspunkt i. Vejlederen tager udgangspunkt i beskrivelsen i tilrettelæggelsen af de indledende møder med familien. Derfor er det væsentligt for et godt forløb, at problematikkerne er præcist og fyldestgørende beskrevet.

Hvis sagsbehandler ønsker det, kan de bede om en afsluttende status efter forløbets afslutning. Statussen indeholder en beskrivelse af forløbet, med en angivelse af, hvilke specialpædagogiske værktøjer, familien er blevet introduceret for, samt vejlederens opfattelse af, hvad familien har implementeret i løbet af forløbet.

Praktisk om møderne

Som udgangspunkt foregår møderne i vores lokaler på Færgegaardsvej 15 i Vordingborg, eller online. Et andet mødested kan aftales mellem os og sagsbehandleren, såfremt det vurderes at være relevant for vejledningsforløbet. Vi afregner kørsel til Statens høje takst.

Det indledende møde vil typisk have en varighed af omkring to timer, afhængigt af vejlederens vurdering af forældrenes behov. Efterfølgende møder varer typisk en time.

Ved afbud mindre end 24 timer før et aftalt møde, forbeholder vi os ret til at tage betaling for mødet, for så vidt afbuddet har konsekvens for vejlederen.

Se priser her. 

Hent bestillingsskemaet her.