Spring til indhold

Information til forældre, der skal modtage familievejledning

Et familievejledningsforløb henvender sig til jer der oplever, at det er svært at få familielivet til at fungere. Måske oplever I konflikter, som I har svært ved at håndtere. Måske er der søskende, der bliver glemt eller tilsidesat, fordi I bruger jeres energi på barnet med autisme. Måske oplever I, at udfordringerne med jeres barn går ud over jeres parforhold.

I løbet af familievejledningsforløbet får I indsigt i jeres barns diagnose. Vejlederen hjælper jer med at forstå, hvorfor jeres barn handler, som det gør. Ud fra den forståelse giver vejlederen jer strategier og redskaber, der kan hjælpe med at mindske barnets frustrationer, og give en mere hensigtsmæssig adfærd.

På den måde er det målet at få jer til at trives bedre som familie.

Det kan vejledningen handle om

Familievejledningen tager udgangspunkt i de udfordringer, I oplever. Det kan for eksempel handle om:

  • Mad, kost og spisesituationer
  • Søvn
  • Rutiner i hjemmet og struktur på hverdagen
  • Søskende
  • Stress og sårbarhed – hvorfor bliver mit barn pludselig vred eller kollapser?
  • Sanseforstyrrelser

Sådan fungerer vejledningsforløbet

Forløbet består af en række møder mellem jer og en af vores vejledere. Møderne foregår uden jeres barn/børn.

Som udgangspunkt forgår møderne her hos os på Færgegaardsvej i Vordingborg, eller online. Noget andet kan dog aftales. Det vil i så fald være en aftale, vi indgår med jeres sagsbehandler.

I vil opleve, at vi ikke kommer ind og ændrer ting i jeres hjem. Vi kommer heller ikke og arbejder med jeres barn. Familievejlederen er netop det – en vejleder. De hjælper jer med at forstå jeres barn bedre. Ud fra den forståelse, præsenterer jer for nogle strategier og værktøjer, der kan hjælpe jer. Det er op til jer at gå hjem fra mødet og prøve redskaberne af i praksis.

Sådan får man et familievejledningsforløb

Det er jeres sagsbehandler hos kommunen, der bevilliger et familievejledningsforløb. Hvis I tror at I vil kunne få glæde af et forløb, kan I tage det op med dem. De kan så beslutte at bevillige en række møder – typisk 8-12.

Vi tilbyder desværre kun forløb bevilliget gennem en sagsbehandler.