Spring til indhold

Beskæftigelsesprojekt

I 2015 fik Autismecenter Storstrøms STU & Jobtræning støtte af Fremfærdspuljen til projektet Ressourcer på tværs, et projekt som skal søge at skabe bedre beskæftigelsesmuligheder for unge mennesker med autisme. I projektet styrker vi konkret forbindelserne mellem Autismecentret og det lokale Jobcenter, ligesom vi forsøger at arbejde med de unges kontakt til virksomhederne, så de får mulighed for at folde deres talenter ud.