Spring til indhold

Målsætning

Autismecenter Storstrøm arbejder for at forblive en dynamisk organisation med kontinuerlig udvikling for brugere, beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil være en rummelig organisation, hvor kulturen bygger på glæde, trivsel, omsorg og livskvalitet for alle som bor hos os, arbejder hos os eller samarbejder med os.

Autismecentret ønsker at skabe værdi for mennesker gennem mennesker, i en organisation der tør gå nye veje. Dette vil i praksis sige, at vi arbejder med forudsigelighed, struktur og selvstændiggørelse til gavn for brugerne. Autismecentret træder organisatorisk og pædagogisk nye stier ved at igangsætte nye tiltag. Vi vil følge og præge den faglige udvikling inden for autismeområdet.