Spring til indhold

Værdigrundlag

  • Brugerne har krav på at blive behandlet med respekt og værdighed.
  • Brugernes familier og netværk skal altid inddrages.
  • Hverdagen planlægges i trygge, overskuelige og strukturerede rammer.
  • Brugerne skal have en varieret og udviklende hverdag, med udgangspunkt i den enkeltes niveau.
  • Brugerne skal selvstændiggøres i forskellige gøremål, så den enkelte oplever selvværd og selvrespekt.
  • Vi skal arbejde med og udvikle brugernes kommunikative færdigheder.
  • Vi skal udvikle muligheder.
  • Tilegnede færdigheder skal hele tiden holdes ved lige.