Spring til indhold

Tilbuddets indhold

  • Afklaringsforløb på op til 12 uger.
  • Minimum 840 undervisningstimer årligt (heraf maksimalt 280 timer praktik).
  • Samarbejde med eksterne partnere (uddannelsessteder, praktikværter).
  • Mulighed for psykologsamtaler.
  • Daglig undervisning fra 08.30-14.30 mandag til torsdag og 08.30-12.30 fredag.
  • Vi tilbyder fritidstilbud, f.eks. filmaften, spilleaften, LAN og Fredagsbar. Vi præsenter tilbuddene for eleverne, så de kan integreres i tilbuddet, der passer til deres interesseområde.

Pris: 

  • Takst 1: kr. 19.500,-/måned i 2023 kroner
  • Takst 2: kr. 33.500,-/måned i 2023 kroner