Spring til indhold

Individuelle og fælles timer

Støtte efter § 85

Den pædagogiske støtte på Søndervej bevilliges efter Servicelovens § 85. Lejlighedskomplekset drives efter § 105 stk. 2 i Almenboligloven. 

Individuelle og fælles timer

Det er en forudsætning for at kunne bo på Søndervej, at man modtager støtte efter § 85. Støtten skal have et omfang af mindst 12 timer. Heraf går 10 timer til en pulje af fælles timer, mens de øvrige er til individuel støtte til den enkelte beboer. 

De 10 ugentlige fællestimer går til:

 • Personaleadministration fx daglig dokumentation, mødeaktivitet, beskrivelser og lign.
  2 timer ugentligt.
 • Individuel-støtte-samtaler til den enkelt beboer
  1,5 timer ugentligt.
 • Fællesspisning og produktion/indkøb 3 x ugentlig. (brugerbetaling 30,- pr. måltid)
  4,5 timer ugentligt.
 • Fællesaktiviteter med fokus på fællesskabet (musik, spil, motion, oplevelser)
  2 timer ugentligt.  

Den individuelle støtte planlægges med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.