Spring til indhold

Tilbuddets indhold

  • Vi arbejder efter TEACCH-principperne.
  • Individuelt tilrettelagt hverdag.
  • Støtte og vejledning til alle praktiske gøremål i det omfang det er nødvendigt.
  • Fælles og/eller individuelle ture ud af huset sammen med personale.
  • Fælles madlavning og spisning.
  • Stor have med bålhytte.