Spring til indhold

Tilbuddets indhold

  • Vi arbejder efter TEACCH-principperne.
  • Vi tager udgangspunkt i den unges individuelle behov.
  • Konkret vil der blandt andet blive givet støtte i form af social træning og hjælp til at indlære praktiske færdigheder såsom rengøring på eget værelse og personlig hygiejne – altså almindelige hverdagsgøremål.
  • Vi lægger vægt på, at den unge deltager i daglige opgaver, tilberedning af mad, borddækning, er med til at smøre madpakker o.s.v.
  • Der gives støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter, til at passe en skoleuddannelse og til at etablere og opretholde sociale relationer.
  • Der bliver tilrettelagt ture og udflugter ud fra de unges individuelle behov.
  • Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde.